Lịch thi HKI năm học 2023-2024

2023-12-20 03:25:40
BM Khí tượng và BĐKH BM Thủy văn và Tài nguyên nước BM Khoa học và Công nghệ Biển Sinh viên Đào tạo Tin tức

Thông báo lịch thi HKI năm học 2023-2024 và các quy định trong kỳ thi học kỳ 1 năm học 2023-2024 tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN.

- Khung thời gian: Từ 18/12/2023-21/01/2024;

- Chấm và lên điểm thi: Hoàn thành trước 02/02/2024;

- Phúc khảo bài thi: Hoàn thành trước 05/03/2024.

Chi tiết tại các văn bản sau tại link gắn bài viết: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1epikkEeRVJJ9bi9IfV_NCpab8Xv83fTt

1. Hướng dẫn Tổ chức thi học kỳ

2. Quy định ra đề thi, chấm thi

3. Quy định trách nhiệm của sinh viên trong các kỳ thi

4. Quy định về nhân đề thi

5. Quy định trách nhiệm của cán bộ coi thi

6. Lịch thi HKI năm học 2023-2024

7. Hướng dẫn phần mềm nhập điểm