Cơ hội học bổng từ Chương trình Erasmus Mundus MEDfOR

2020-10-06 03:53:07
Tin tức Cơ hội/học bổng chương trình đào tạo Sau đại học

Chương trình học bổng Thạc sĩ Erasmus Mundus MEDfOR dành cho ngành Quản lý Tài nguyên và Lâm nghiệp Địa Trung Hải bắt đầu thu hồ sơ apply từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 15 tháng 12 năm 2020.

Chương trình MEDfOR dành cho các ứng viên từ khắp nơi trên thế giới có bằng cử nhân về Khoa học Sinh học, Khoa học Môi trường và Trái đất, Toán học, Kinh tế, Kỹ thuật, Hóa học, Hóa sinh hoặc các lĩnh vực tương tự.

Chi tiết về chương trình học bổng này xin xem chi tiết tại: https://www.medfor.eu/?fbclid=IwAR2D_EFHxukgfduYGCz-fLST2LmkjjSENzno7rqXnHZlBbTMk3iMeLSkjqA

 

(TMN)