Chương trình trao đổi sinh viên tại Đại học Sciences Po, CH Pháp

2020-10-07 07:47:34
Tin tức Cơ hội/học bổng chương trình đào tạo Sau đại học Tuyển sinh Đào tạo

Chương trình trao đổi sinh viên tại Đại học Sciences Po, CH Pháp học kỳ II năm học 2020-2021.

Đối tượng tham dự: Sinh viên hoặc học viên cao học của Nhà trường

Thời gian tham dự: 1 học kỳ hoặc 1 năm 

Hạn đăng ký 13/10/2020.

Hồ sơ đăng ký và điều kiện tham dự tại tại file đính kèm.

 

(ĐTH)