Chương trình trao đổi sinh viên tại Đại học Kansai, Nhật Bản

2020-10-07 07:51:39
Tin tức Sinh viên Cơ hội/học bổng chương trình đào tạo Sau đại học Đào tạo

Chương trình trao đổi sinh viên tại Đại học Kansai, Nhật Bản học kỳ II năm học 2020-2021.

Đối tượng tham dự: sinh viên hoặc học viên cao học của Nhà trường.

Thời gian tham dự: 01 kỳ hoặc 1 năm, bắt đầu từ HKII năm học 2020-2021;

Hạn đăng ký 09/10/2020.

Điều kiện tham dự, hướng dẫn đăng ký, tại file đính kèm.

 

  Trường Đại học Kansai

Hệ thống cơ sở vật chất đầy đủ, hiện đại
 

(ĐTH)