TỔNG CÔNG TY QUẢN LÝ BAY VN TUYỂN DỤNG

2019-08-23 01:46:39
Việc làm/Tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam với các vị trí sau:

1. Nhân viên dự báo khí tượng

2. Nhân viên quan trắc khí tượng

Yêu cầu:

- Tốt nghiệp Đại học hệ chính quy của các trường trong nước hoặc nước ngoài chuyên ngành Khí tượng, xếp loại tốt nghiêp từ khá trở lên. 

- Trình độ Tiếng Anh: tối thiểu cấp độ B1 Khung Châu Âu/ IELTS 4.5/ TOEIC 450/ TOEFL PAPER 450/ TOEFL CBT 133/ TOEFL IBT 45 trở lên hoặc đã tốt nghiệp đại học ngành Tiếng Anh hoặc tốt nghiệp đại học ở nước ngoài mà ngôn ngữ đào tạo là Tiếng Anh.

 

Chi tiết xem tại link: https://vatm.vn/upload_images/files/3795-TB-QLB.pdf