Thực hiện việc đăng ký sử dụng hệ thống máy chủ

2020-09-04 08:00:53
Tin tức Sinh viên

Gửi các bạn sinh viên HMO

Hiện tại Khoa đã vận hành hệ thống máy chủ Linux, các bạn sinh viên có nhu cầu đang ký tài khoản sử dụng để triển khai các công việc học tập, làm bài tập lớn, thực hiện nghiên cứu khoa học hay làm khóa luận tốt nghiệp thì gửi email đến địa chỉ email

Thầy Hồng Quang: quangnh@hus.edu.vn 

Thầy Quang Hưng: hungnq@hus.edu.vn

Nội dung email là tên acc dự kiến và email đăng ký sử dụng, các thầy cô quản trị sẽ tạo accont và gửi lại thông tin trong mail.

Trân trọng