Thông tin phục vụ điều chỉnh nguyện vọng

2020-09-08 03:34:29
Tin tức Tuyển sinh
Gửi các bạn học sinh đang băn khoăn điều chỉnh nguyện vọng các thông tin tuyển sinh của Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học năm 2020
 
1. Mã tổ hợp xét tuyển
2. Ngành/chương trình đào tạo, chỉ tiêu, tổ hợp xét tuyển.
3.Điểm chuẩn các năm trước
4. Điểm sàn xét tuyển Đại học Chính quy năm 2020
5. Học bổng đặc biệt cho đầu vào:
- Tài nguyên và Môi trường nước 9 suất học bổng từ 40 triệu đến 100 triệu/4 năm học
- Hải dương học: 9 suất học bổng từ 40 triệu đến 100 triệu/4 năm học
- Khí tượng và Khí hậu học: Học bổng 12 triệu cho 4 suất đầu vào trong năm thứ 1 (theo thứ tự 4T/3T/3T và 2T/sinh viên).