Thông báo xét học bổng Posco - Hàn Quốc năm học 2020-2021

2020-09-23 11:08:42
Tin tức BM Khí tượng và BĐKH BM Thủy văn và Tài nguyên nước BM Khoa học và Công nghệ Biển Học bổng

 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo xét chọn sinh viên nhận học bổng Posco năm học 2020-2021 cho sinh viên đại học chính quy.

Trị giá mỗi suất học bổng là: 1000 USD/SV/năm học.

Chi tiết tiêu chuẩn xét chọn và hướng dẫn hồ sơ xét chọn học bổng tại thông báo dưới đây.

Thông báo xét chọn sinh viên nhận học bổng Posco năm học 2020-2021.

 

ĐTH