Thông báo về việc giảng dạy học phần Triết học dành cho HVCH 2020

2020-12-01 11:06:37
Tin tức Đào tạo

Thông báo về việc giảng dạy học phần Triết học dành cho HVCH 2020:

Khai giảng: Thứ Hai, ngày 04/01/2021

Thời gian học: Từ 18h00-20h00, các ngày Thứ Hai, Tư, Sáu

Chú ý:

- Học viên 2020 không tham dự đợt này cần có đơn xin hoãn để học lại cùng khóa học viên năm sau.

- Học viên các khóa trước chưa hoàn thành học phần này cần đến đăng ký trực tiếp tại Phòng SĐH, Phòng 406 T1 trước ngày 25/12/2020.

Thông báo chi tiết tại file đính kèm.

ĐTH