Thông báo tuyển sinh đào tạo tiến sĩ đợt 2 năm 2023

2023-07-26 08:13:49
Tin tức BM Khí tượng và BĐKH BM Thủy văn và Tài nguyên nước BM Khoa học và Công nghệ Biển Tuyển sinh
THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ ĐỢT 2 NĂM 2023 🌻
==================================
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) thông báo tuyển sinh đào tạo tiến sĩ đợt 2 năm 2023 như sau:
🎯 Hình thức tuyển sinh:
Xét tuyển vào một trong hai chương trình: chương trình đào tạo (CTĐT) chuẩn hoặc CTĐT theo Đề án nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lí các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019 - 2030 (Đề án 89).
🎯 Tổ chức xét tuyển
- Thời gian tổ chức xét tuyển NCS tại các tiểu ban chuyên môn: từ ngày 11/9/2023 đến ngày 18/9/2023.
- Công bố kết quả tuyển sinh trước ngày 27/9/2023.
- Thông báo trúng tuyển: trước ngày 09/10/2023; khai giảng: tháng 11/2023 (dự kiến).