Thông báo tuyển sinh đào tạo thạc sĩ đợt 1 năm 2023

2023-03-13 08:42:54
Tin tức BM Khí tượng và BĐKH BM Thủy văn và Tài nguyên nước BM Khoa học và Công nghệ Biển Đào tạo

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ chính quy tập trung đợt 1 năm 2023 theo phương thức xét tuyển và xét tuyển thẳng.

1. Xét tuyển thẳng: Đánh giá hồ sơ.

2. Xét tuyển: Đánh giá hồ sơ và phỏng vấn thí sinh.

3. Các mốc thời gian xét tuyển
- Đăng kí xét tuyển: từ ngày 01/3/2023 đến ngày 14/4/2023.
- Lịch xét tuyển:
+ Đánh giá hồ sơ (theo lịch của Hội đồng tuyển sinh);
+ Phỏng vấn thí sinh: ngày 06/5/2023 tại các tiểu ban chuyên môn, 07/5/2023 (ngày dự trữ).
- Công bố kết quả tuyển sinh: Trước ngày 17/5/2023.
- Thông báo triệu tập thí sinh trúng tuyển: Trước ngày 03/6/2023.

4. Hồ sơ xét tuyển
Hồ sơ xét tuyển thạc sĩ (Biểu mẫu được đăng trên website của Trường
ĐHKHTN, http://tuyensinh.hus.vnu.edu.vn/sau-dai-hoc.html), bao gồm:
- Đơn đăng kí xét tuyển đào tạo thạc sĩ (theo Mẫu 1B);
- Sơ yếu lí lịch (theo Mẫu 2B);
- Bản sao (công chứng) bằng đại học, bảng điểm đại học, văn bằng/chứng chỉ tiếng Anh, chứng nhận công nhận văn bằng trong trường hợp bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp;
- Chứng nhận bổ sung kiến thức (nếu có);
- Minh chứng kinh nghiệm công tác chuyên môn (nếu có);
Tất cả hồ sơ trên được bỏ vào 1 túi hồ sơ, bên ngoài có dán bìa hồ sơ (theo Mẫu 3A).

Thông tin chi tiết có tại thông báo tuyển sinh đào tạo thạc sĩ đợt 1 năm 2023.