THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG KỸ SƯ TÀI NGUYÊN NƯỚC

2020-02-16 08:51:48
Việc làm/Tuyển dụng

Vị trí công việc: Chuyên viên Tài Nguyên Nước;

Mô tả công việc: Điều tra, đánh giá tài nguyên nước; Phân tích, thí nghiệm chất lượng nước; Xử lý, cải tạo, phục hồi và bảo vệ các nguồn nước; cung cấp các dịch vụ công về tài nguyên nước theo quy định của pháp luật; Thực hiện công việc của vị trí việc làm Điều tra viên tài nguyên môi trường.

Thời gian nộp hồ sơ: Trong vòng 10 ngày; Mức lương: tối thiểu 7 - 10 triệu VNĐ;

Địa điểm làm việc: Hà Nội và Đà Nẵng;

Chi tiết xem link: https://jobsgo.vn/viec-lam/ky-su-tai-nguyen-nuoc-4885221777.html https://vieclam123.net/ky-su-thuy-loi-thuy-van-tai-nguyen-moi-truong-cv36102