THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CỦA ĐÀI KTTV KHU VỰC TÂY NGUYÊN

2020-02-11 03:17:49
Việc làm/Tuyển dụng

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên thông báo tuyển dụng 16 viên chức tốt nghiệp ngành Khí tượng Thủy văn làm việc tại 11 tổ chức thuộc Đài; cụ thể như sau:

I. Chỉ tiêu tuyển dụng:

- 10 Dự báo viên KTTV: Dự báo viên khí tượng thủy văn hạng III: thực hiện dự báo, cảnh báo khí tượng, các hiện tượng thời tiết nguy hiểm

- 04 Quan trắc viên KTTV: Quan trắc viên tài nguyên môi trường hạng IV; thực hiện nhiệm vụ quan trắc, đo đạc các yếu tố khí tượng

- 01 Chuyên viên: Chuyên viên: xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tiền lương, các chế độ, chính sách của viên chức, người lao động; kế hoạch đầu tư trang thiết bị quản trị văn phòng và tham gia công tác tổ chức cán bộ của đơn vị

- 01 Kiểm soát viên KTTV: Kiểm soát viên khí tượng thủy văn hạng III: thực hiện kiểm soát, phúc thẩm tài liệu khí tượng

II. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển

Người đăng ký dự tuyển phải có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện theo Quy định tại Điều 22, Luật Viên chức năm 2010, cụ thể như sau:

1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

b) Từ đủ 18 tuổi trở lên.

c) Có đơn đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

đ) Có trình độ chuyên môn đào tạo phù hợp với vị trí tuyển dụng quy định tại phần I thông báo này;

đ) Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

e) Có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học văn phòng như sau:

- Đối với vị trí có trình độ Đại học trở lên: Có một trong những chứng chỉ tiếng Anh sau: Tiếng Anh trình độ B, TOEFL 337 PBT trở lên, 34 iBT trở lên; IELTS 3.5 trở lên, TOEIC 400 trở lên và A2 khung Châu Âu trở lên; hoặc có chứng chỉ tiếng Anh với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

- Đối với vị trí có trình độ Trung cấp trở lên: Có một trong những chứng chỉ tiếng Anh sau: Tiếng Anh trình độ A, TOEFL 24 iBT trở lên; IELTS 2.5 trở lên, TOEIC 150 trở lên và A1 khung Châu Âu trở lên; hoặc có chứng chỉ tiếng Anh với trình độ tương đương bậc 1 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

- Có chứng chỉ tin học Văn phòng trình độ B trở lên hoặc có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

3. Ưu tiên trong tuyển dụng:

3.1. Đối tượng và điểm ưu tiên trong xét tuyển viên chức:

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

3.2. Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

III. Thời hạn và địa điểm tiếp nhận Hồ sơ dự tuyển:

- Thời hạn tiếp nhận Hồ sơ dự tuyển: Từ ngày 10 tháng 02 năm 2020 đến hết ngày 06 tháng 3 năm 2020 (trong giờ hành chính); người đăng ký dự tuyển nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ) tại địa điểm tiếp nhận Hồ sơ dự tuyển.

- Địa điểm tiếp nhận Hồ sơ dự tuyển: Văn phòng Đài KTTV khu vực Tây Nguyên, Số 13, Trường Chinh, TP Pleiku, Gia Lai; điện thoại: 0269. 3823166

(Không nhận hồ sơ gửi qua đường bưu điện)

IV. Hình thức và nội dung xét tuyển:

- Hình thức: Xét tuyển phỏng vấn

+ Vòng 1: kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển, nếu phù hợp thì được tham dự vòng 2.

+ Vòng 2: Phỏng vấn trực tiếp

- Thời gian xét tuyển phỏng vấn vòng 2: Trong 02 ngày, ngày 16, 17tháng 3năm 2020, bắt đầu từ 8 giờ 30 phút. Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển phỏng vấn sẽ được niêm yết tại trụ sở Văn phòng Đài KTTV khu vực Tây Nguyên, Số 13, Trường Chinh, TP Pleiku, Gia Lai; thông báo cho thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển và trên Website của Đài, địa chỉ: http://www.kttvtaynguyen.org.vn chậm nhất 10 ngày trước ngày tổ chức xét tuyển vòng 2.

- Địa điểm tổ chức xét tuyển: Văn phòng Đài KTTV khu vực Tây Nguyên, Số 13, Trường Chinh, TP Pleiku, Gia Lai

V. Lệ phí xét tuyển: 500.000 đồng/thí sinh đăng ký dự tuyển ( theo Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11  năm 2016 của Bộ Tài chính về Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức). Trường hợp đủ điều kiện mà không dự tuyển sẽ không được hoàn trả lệ phí dự tuyển ./.

Chi tiết xem tại đây:

http://kttvtaynguyen.org.vn/daitn/index.php?language=vi&nv=news&op=Tin-tuc-Su-kien%2FTHONG-BAO-TUYEN-DUNG-VIEN-CHUC-23846&fbclid=IwAR1SpDuD-i-0h39QRx78l6hNs-9KwZjY2VS-zFwcCLZTD1OJpHWR11QAYAo