Thông báo kết quả học bổng Lawrence S.Ting HKI năm học 2020-2021

2020-09-14 02:40:39
Tin tức BM Khí tượng và BĐKH Học bổng

Đại học Quốc gia Hà Nội Thông báo kết quả học bổng Lawrence S.Ting HKI năm học 2020-2021cho 18 Sinh viên xuất sắc, trong đó Trường ĐH KHTN có 02 SV đạt học bổng này.

Hai suất học bổng này đều giành được bởi 02 sinh viên của Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học.
Học bổng trị giá: 14.000.000 đồng/năm/sv
Mỗi học kỳ trị giá: 7.000.000 đồng/kỳ/sv
Xin chúc mừng 02 sinh viên:
1. Nguyễn Xuân Diệu, sinh viên ngành Khí tượng, Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học.
2. Nguyễn Văn, sinh viên ngành Khí tượng, Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học.
Lễ trao học bổng sẽ được tổ chức và phát trực tiếp trên kêng Youtube của Quỹ học bổng Lawrence S.Ting vào ngày 26/9/2020.

 

ĐTH