Thông báo kế hoạch nhận đơn phúc khảo bài thi học kỳ I, năm học 2021-2022

2022-04-04 04:23:15
Tin tức Sinh viên Đào tạo

Thực hiện Quy định của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên về tổ chức thi học kỳ, Phòng Đào tạo thông báo kế hoạch nhận đơn phúc khảo bài thi học kỳ I, năm học 2021-2022 của sinh viên đại học hệ chính quy như sau:
1. Việc phúc khảo bài thi của những sinh viên có đơn xin phúc khảo được áp dụng theo Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hệ chính quy.
2. Thời gian nhận đơn: từ ngày 31/3/2022 đến hết ngày 07/4/2022 (trong các ngày hành chính trừ thứ 7 và chủ nhật; Sáng từ 8h30 đến 11h30, chiều từ 14h30 đến 17h00).
3. Địa điểm nộp đơn:
Phòng Đào tạo nhận đơn phúc khảo bài thi tất cả các học phần của sinh viên các khóa (tại phòng 409, nhà T1); (Có mẫu đơn tại Phòng Đào tạo và Văn phòng các Khoa)
4. Thời gian thông báo kết quả: dự kiến trước ngày 22/4/2022.
5. Lệ phí: 50.000đ/1 môn (năm mươi ngàn đồng/1 môn xin phúc khảo).
(Sinh viên khi nộp đơn xin phúc khảo phải trình thẻ sinh viên và sẽ được hoàn lại lệ phí nếu kết quả chấm phúc khảo có thay đổi điểm của bài thi, lệ phí sẽ được hoàn trả trong 2 tuần kể từ ngày thông báo kết quả phúc tra)./.