Thông báo học bổng Kumho Asian HKI năm học 2020-2021

2020-11-05 08:38:46
Tin tức Sinh viên Học bổng

Thông báo học bổng Kumho Asian HKI năm học 2020-2021 dành cho sinh viên năm nhất có điểm cao trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2020 và có hoàn cảnh khó khăn.

Hồ sơ bao gồm:

- Lý lịch sinh viên;

- Đơn xin tài trợ học bổng;

- Bản phô tô CMT ND;

- Giấy xác nhận hoàn cảnh khó khăn;

- Bản chứng nhận về thành tích học tập, hoạt động Đoàn - Hội, nghiên cứu khoa học (nếu có).

Hạn nộp hồ sơ: trước 9/11/2020.

Chi tiết hướng dẫn và mẫu hồ sơ tại file đính kèm

ĐTH