Thông báo giải thưởng Honda dành cho SV đại học năm 2020

2020-09-17 06:38:22
Tin tức BM Khí tượng và BĐKH BM Thủy văn và Tài nguyên nước BM Khoa học và Công nghệ Biển Học bổng

Thông báo về việc triển khai giải thưởng Honda dành cho sinh viên đại học năm 2020 nhằm khuyến khích, nâng cao tinh thần học tập, nghiên cứu khoa học trong sinh viên. Giải thưởng học bổng tiền mặt 70 triệu đồng và 01 xe máy Honda Vision và các phần thưởng học bổng lên tới 235 triệu đồng.

Đối tượng, điều kiện tham gia Giải thưởng, hồ sơ tham dự, cơ cấu giải thưởng và thông tin chi tiết tại công văn này.

ĐTH