Thông báo điều chỉnh lịch trình đào tạo, tổ chức thi kết thúc HKII năm học 2020-2021

2021-05-28 09:43:56
Tin tức Đào tạo

Thông báo điều chỉnh lịch trình đào tạo, tổ chức thi kết thúc HKII năm học 2020-2021 của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên:

1. Kế hoạch nghỉ học - dạy bù vào tuần 07/6-12/6/2021;

2. Kế hoạch học bù kết thúc trước 13//6/2021;

3. Công tác thi kết thúc học kỳ II;

4. Kế hoạch và hình thức thực hiện khoá luận tốt nghiệp.

Thông tin chi tiết tại file đính kèm.