Thông báo cuộc thi “Văn hóa Việt Nam trong đại dịch Covid-19”

2021-07-30 13:11:50
Tin tức Sự kiện Sinh viên

Thông báo cuộc thi “Văn hóa Việt Nam trong đại dịch Covid-19”  và phát động phong trào “Sinh viên Tự nhiên  chung tay đẩy lùi đại dịch Covid-19”

Thực hiện Kế hoạch công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2020 - 2021; thiết thực hưởng ứng phong trào “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch Covid-19" do Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên xây dựng kế hoạch tổ chức cuộc thi “Văn hóa Việt Nam trong đại dịch Covid-19” và phát động phong trào “Sinh viên Tự nhiên chung tay đẩy lùi đại dịch Covid-19”, cuộc thi do Liên Chi đoàn Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học đăng cai tổ chức.

 1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
 • Nâng cao hiểu biết, kiến thức, kỹ năng phòng chống dịch bệnh Covid-19 của người dân nói chung và học sinh, sinh viên, cán bộ Nhà trường nói riêng theo khuyến nghị của Bộ Y tế và các cơ quan chức năng liên quan.
 • Tăng cường truyền thông, nâng cao hiểu biết về công tác phòng chống dịch bệnh tại các địa phương trong cả nước; sự thay đổi của các yếu tố văn hóa – xã hội thích ứng với điều kiện đại dịch Covid-19 tại Việt Nam; tích cực truyền tải các nét đẹp văn hóa Việt Nam trong bối cảnh đại dịch Covid-19.
 • Tạo cơ hội cho cán bộ, học sinh, sinh viên chia sẻ và trao đổi thông tin văn hóa - xã hội tại các địa phương khác nhau, góp phần thúc đẩy tinh thần gắn kết, đoàn kết.
 • Tạo cơ hội cho học sinh, sinh viên giao lưu, học hỏi các kĩ năng xã hội, thể hiện tài năng và bản lĩnh, sôi nổi trong các hoạt động Đoàn - Hội và phong trào thanh niên của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.
 • Tạo môi trường cho học sinh, sinh viên được tham gia, trải nghiệm và cảm nhận để từ đó nâng cao ý thức cộng đồng trong việc bảo vệ sức khỏe.
 • Đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức; thu hút đông đảo cán bộ, sinh viên, học sinh tham gia.
 1. THỜI GIAN, HÌNH THỨC, ĐỐI TƯỢNG THAM GIA
 2. Thời gian: Từ ngày 27/07/2021 đến ngày 02/09/2021.
 3. Hình thức: Trực tuyến (Qua nền tảng Google Form và Facebook).
 4. Đối tượng tham gia: Công dân Việt Nam và người nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam (không giới hạn độ tuổi).

III. NỘI DUNG 1. Cuộc thi “Văn hóa Việt Nam trong đại dịch Covid-19”

Thực hiện các sản phầm dự thi nói lên sự thay đổi của các hoạt động văn hóa - xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19 tại địa phương nơi mình học tập, sinh sống và làm việc, từ đó làm nổi bật lên công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 của bản thân, gia đình và xã hội với 02 hạng mục dự thi (Chi tiết theo Thể lệ cuộc thi đính kèm):

 • Hạng mục Video, Clip ngắn, Vlog,… (gọi chung là Video);
 • Hạng mục Ảnh - Bài viết;

Lưu ý: Các sản phẩm dực thi, sẽ được đăng tải và bình chọn trên fanpage “Sinh viên Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học”.

 1. Phong trào “Sinh viên Tự nhiên chung tay đẩy lùi đại dịch Covid-19”
 • Lấy cuộc thi “Văn hóa Việt Nam trong đại dịch Covid-19” làm nòng cốt phong trào;
 • Thực hiện tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, học sinh, sinh viên Trường về diễn biến đại dịch Covid-19 tại Việt Nam và Thế giới; vận động cán bộ, học sinh, sinh viên thực hiện thông điệp 5K của Bộ Y tế và các khuyến cáo y tế của các cơ quan chức năng, của Đại học Quốc gia Hà Nội và Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.

ĐTH