TB TUYỂN DỤNG CỦA VIỆN KỸ THUẬT BIỂN – VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI VIỆT NAM

2020-03-19 02:33:04
Việc làm/Tuyển dụng

Vị trí việc làm: Kỹ sư Thủy văn - Môi trường

 • Thực hiện các đề tài khoa học, dự án trong lĩnh vực tài nguyên biển, tài nguyên nước, kỹ thuật bờ biển, thủy lợi, môi trường.
 • Xây dựng các mô hình toán thủy lực, môi trường phục vụ các đề tài, dự án.
 • Tính toán thủy văn, hải văn phục vụ thiết kế các công trình thủy lợi.
 • Khảo sát khí tượng, thủy văn (dòng chảy, sóng, gió…): Đo đạc khảo sát tại hiện trường, chỉnh lý số liệu, lập báo cáo.
 • Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của đơn vị.

Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết

 • Chuyên ngành: Tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên ngành Thủy văn.
 • Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng. (Word, Excel, Powerpoint)
 • Sử dụng thành thạo một hoặc các phần mềm: Bộ phần mềm MIKE (hoặc phần mềm khác tương tự), NAM, ArcGis, Mapinfo, các phần mềm xử lý số liệu thủy văn.
 • Tốt nghiệp: Đại học đạt loại khá trở lên
 • Kinh nghiệm tối thiểu: 03 năm ở vị trí tương đương.
 • Tiếng Anh tối thiểu trình độ B1 Châu Âu.
 • Có sức khỏe tốt, nhanh nhẹn, năng động, hòa đồng với mọi người.
 • Trung thực, làm việc có trách nhiệm, chủ động trong công việc.
 • Có khả năng chịu được áp lực, nhiệt tình sáng tạo trong công việc, có khả năng làm việc nhóm.

Thông tin chi tiết tại: 

https://vn.indeed.com/m/viewjob?jk=6f4f211aa7253824&from=ja&alid=5d525cb8ada2521a8130ad0a&tk=1e3n1cs4530cl000&utm_

campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&rgtk=1e3n1cs4530cl000