TB tổ chức khám sức khỏe đầu năm cho sinh viên năm thứ nhất khóa QH.2021.T (K66)

2022-04-04 04:28:05
Tin tức Sinh viên

Thực hiện kế hoạch công tác học sinh sinh viên năm học 2021 – 2022, Nhà trường phối hợp với Bệnh viện Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức khám sức khỏe đầu năm cho sinh viên năm thứ nhất khóa QH.2021.T (K66) vào thời gian và địa điểm như sau:
Thời gian: Từ ngày 04/04/2022 đến hết ngày 08/04/2022
Địa điểm: Phòng Khám đa khoa Mễ Trì – Bệnh viện ĐHQGHN
Số 182 đường Lương Thế Vinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Lưu ý: Để có kết quả chính xác, sinh viên cố gắng bố trí đến khám sức khỏe vào buổi sáng và nhịn ăn sáng để xét nghiệm các thông số máu và nước tiểu.
Đây là quyền lợi, nghĩa vụ của sinh viên và đồng thời để Bệnh viện ĐHQGHN lưu trữ hồ sơ sức khỏe của sinh viên trong suốt quá trình học tập, Nhà trường đề nghị Lãnh đạo các Khoa thông báo cho sinh viên khóa K66 bố trí thời gian để đến khám sức khỏe đúng thời hạn quy định.