TB nhận học bổng Posco năm học 2021 -2022 với trị giá 1.000 USD/sinh viên

2021-12-13 03:19:27
Tin tức BM Khí tượng và BĐKH Sinh viên Học bổng

🌺Chúc mừng 02 bạn sinh viên được nhận học bổng Posco năm học 2021 -2022 với trị giá 1.000 USD/sinh viên🌺
🥰Cùng với gần 40 loại học bổng và nguồn học bổng lên tới 10 tỷ đồng; học sinh sinh viên của Trường có nhiều cơ hội để nhận cùng với những suất học bổng học tập bậc sau đại học (thạc sỹ, tiến sỹ) ở các Trường đối tác nước ngoài🥰

1. Vũ Văn Mạnh: Ngành Khí tượng và Khí hậu học - Khoa KTTVHDH

2. Lê Ngọc Đức: Ngành Khí tượng và Khí hậu học - Khoa KTTVHDH