TB Lễ khai giảng Hệ Đào tạo Sau đại học cho các học viên trúng tuyển nhập học năm 2021

2021-12-13 03:24:23
Tin tức Sự kiện Đào tạo

Thực hiện kế hoạch năm học 2021 - 2022, Nhà trường tổ chức Lễ khai giảng Hệ Đào tạo Sau đại học cho các học viên trúng tuyển nhập học năm 2021 theo thời gian và kế hoạch như sau:


1. Thời gian: 8h30’, Thứ Năm, ngày 16 tháng 12 năm 2021.
2. Hình thức: Trực tiếp kết hợp trực tuyến
3. Địa điểm:
+ Trực tiếp: Hội trường tầng 7, nhà T5, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội;
+ Trực tuyến: Trên nền tảng hệ thống Zoom Webinar
4. Thành phần dự lễ khai giảng:
+ Trực tiếp:
- Thường vụ Đảng uỷ, Ban Giám hiệu;
- Chủ tịch Công đoàn Trường, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường;
- Lãnh đạo Phòng Đào tạo, Phòng Chính trị và Công tác sinh viên
- Đại diện học viên sau đại học trúng tuyển nhập học năm 2021
+ Trực tuyến:
- Đại diện Lãnh đạo Phòng chức năng, Trung tâm CNTT & TT
- Đại diện Lãnh đạo các Khoa;
- Trợ lý đào tạo sau đại học, đại diện giảng viên các Khoa;
- Toàn thể học viên cao học, nghiên cứu sinh đã trúng tuyển và nhập học
năm 2021;

ĐTH