Quyết định cấp học bổng BIDV năm 2020

2020-12-08 08:22:03
Tin tức Sự kiện Sinh viên Học bổng

Quyết định cấp học bổng BIDV năm 2020 cho 38 SV, HVCH của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, trong đó có 6 SV, HVCH của Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học.

Xin chúc mừng các SV, HVCH:

1. Phạm Khánh Ngọc, HVCH ngành Hải dương học, Khóa QH.2019.T.CH, đạt điểm học tập loại giỏi và thành tích NCKH: Giải thưởng khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường theo QĐ số 2261/QĐ-BTNMT ngày 12/10/2020; Có 01 công bố trên tạp chí khoa học quốc tế.

2. Nguyễn Bách Tùng, HVCH ngành Thủy văn học, Khóa QH.2018.T.CH đạt điểm học tập loại giỏi và thành tích NCKH: Có 06 công bố trên các tạp chí khoa học trong nước.

3. Phạm Quang Nam, HVCH ngành Khí tượng học, Khóa QH.2018.T.CH, đạt điểm học tập loại giỏi, thành tích NCKH:Có 01 công bố trên tạp chí khoa học trong nước và Giấy xác nhận khuyết tật.

4. Trần Bùi Anh Tuấn, SV K62 CLC - Khí tượng học, đạt điểm học tập và rèn luyện loại xuất sắc, Giấy chứng nhận tham gia hoạt động phong trào tại KTX Mễ Trì.

5. Phạm Thị Ngọc Huyền, SV K62 Khí tượng học, đạt điểm học tập loại giỏi và rèn luyện loại xuất sắc, Giấy chứng nhận tham gia hỗ trợ Đại hội đại biểu Đảng Bộ Trường ĐHKHTN; Giấy chứng nhận đóng góp xuất sắc trong hoạt động kỷ niệm ngày Nước – Tài nguyên và sự sống quang ta năm 2020.

6. Phạm Ngọc Thành, SV K63 Khí tượng và Khí hậu học, đạt điểm học tập loại giỏi và rèn luyện loại xuất sắc, Giấy chứng hận hộ nghèo 2020; Giấy chứng nhận hiến máu tình nguyện 01/2019; 07/2019; 01/2020 và 09/2020.

ĐTH