PHÂN VIỆN KHOA HỌC KTTV VÀ BĐKH TUYỂN DỤNG

2019-08-23 07:44:46
Việc làm/Tuyển dụng

Phân viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu cần tuyển dụng 05 nhân sự làm việc tại một số vị trí việc làm như sau:

1. Chuyên viên ngành Khí tượng và Khí hậu học

2. Chuyên viên ngành Thủy văn học

3. Chuyên viên ngành Hải dương học

Trình độ đại học trở lên, trình độ Tiếng Anh, tin học

Lương và các chế độ khác theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Yêu cầu: Có sức khỏe tốt, nhiệt tình, yêu ngành, muốn làm việc gắn bó lâu dài, ổn định

Chi tiết thể hiện trong file đính kèm.