[NASA ASET] Bài giảng online Lập bản đồ và Giám sát Hồ và Hồ chứa dựa trên các quan trắc Vệ tinh

2020-12-22 11:57:18
Tin tức BM Thủy văn và Tài nguyên nước

Các hồ tự nhiên và hồ chứa nhân tạo là một phần của nước bề mặt Trái đất. Các hồ và hồ chứa nước ngọt được sử dụng để lấy nước uống, câu cá và các hoạt động giải trí. Bên cạnh giá trị thẩm mỹ và cảnh quan được gia tăng bởi sự hiện diện của chúng, hồ còn hỗ trợ các hệ sinh thái thực vật, thủy sinh và động vật hoang dã xung quanh. Nhiều yếu tố ảnh hưởng đến các hồ và hồ chứa, bao gồm sự biến đổi và thay đổi khí hậu, sử dụng đất và các hoạt động đầu nguồn khác ảnh hưởng đến dòng chảy bề mặt và nước ngầm. Do đó, việc giám sát số lượng và chất lượng nước của các hồ và hồ chứa là rất quan trọng để quản lý bền vững chúng. Bài giảng này tập trung vào việc giới thiệu các quan sát viễn thám để theo dõi mực nước của các hồ; một thành phần nước mặt quan trọng ảnh hưởng đến các lĩnh vực dân cư, kinh tế và giải trí trong khu vực đồng thời giới thiệu về sử dụng kỹ thuật viễn thám trong quan trắc độ sâu của hồ.

Đăng kí miễn phí xem bài giảng tại đây