[NASA ARSET] Bài giảng online về hệ thống dữ liệu siêu phổ và ứng dụng trong nghiên cứu đất liền và ven biển

2020-11-24 09:22:28
Tin tức

Dữ liệu viễn thám siêu phổ mang đến cơ hội ứng dụng nhằm mô tả các kiểu thảm thực vật cụ thể và các quá trình sinh địa hóa trên đất liền và đại dương. Các ứng dụng của hệ thống này bao gồm xác định loài thực vật, quản lý các loài xâm lấn, đánh giá các loại chức năng của thực vật phù du, lập bản đồ các vùng đất ngập nước và quần xã sinh vật đáy nông, và phát hiện các loài tảo nở hoa có hại (HAB). Khả năng của dữ liệu siêu kính để mô tả các đặc điểm hóa học, sinh lý và hình thái học cho phép những người ra quyết định hiểu rõ hơn về các thành phần quan trọng của động thái hệ sinh thái như sự xâm lấn của các loài xâm lấn, sự suy giảm rừng và sự xâm nhập của sâu bệnh cũng như động thái đại dương. Khóa đào tạo này cũng là một cơ hội để nâng cao năng lực người sử dụng GIS và viễn thám trong nghiên cứu tài nguyên và môi trường hiện nay.

Thông tin chi tiết về bài giảng và đăng kí xem tại đây.

TMN