Lễ trao bằng thạc sỹ khoa học năm 2023

2023-04-27 10:59:42
Tin tức Sự kiện BM Khí tượng và BĐKH BM Thủy văn và Tài nguyên nước BM Khoa học và Công nghệ Biển Đào tạo

Sáng ngày 26/4/2023, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHKHTN, ĐHQGHN) đã trang trọng tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng thạc sĩ khoa học cho 171 học viên cao học đã hoàn thành chương trình đào tạo và bảo vệ thành công luận văn của Nhà trường, trong đó có 32 tân thạc sỹ khoa học các ngành Khí tượng học; Thủy văn học và Hải dương học của Khoa KTTV & HDH.

Chúc mừng Tân thạc sỹ khoa học Phạm Hồ Quốc Tuấn đã được nhận giấy khen tốt nghiệp xuất sắc nhất Khóa.