Lễ kết nạp Đảng viên

2021-06-24 08:47:55
Tin tức Sự kiện Sinh viên

Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam được Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng thông qua ngày 19/01/2011 và Quy định số 45-QĐ/TW thi hành Điều lệ Đảng quy định chi tiết một số điều, khoản trong Điều lệ Đảng. Thực hiện Quyết định số: 70-QĐ/ĐU và 70-QĐ/ĐU ngày 07/6/2021 của Đảng Ủy Trường Đại học Khoa học Tự nhiên về chuẩn y kết nạp đảng viên. 

Được sự đồng ý của Đảng Ủy Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, chiều ngày 24 tháng 6 năm 2021 Chi bộ Khoa Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học tiến hành tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên cho hai quần chúng Nguyễn Thị Như Quỳnh và Trần Bùi Anh Tuấn.

Về dự buổi Lễ kết nạp Đảng, về phía khách mời có đ/c Nguyễn Đình Nam, Bí Thư Đoàn Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, đ/c Phùng Quốc Trung, Bí Thư Liên Chi Đoàn Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học;

Về phía Đảng ủy và Chi Bộ: có đ/c Công Thanh - Đảng ủy viên Đảng ủy Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Bí thư Chi Bộ Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học; Và toàn thể các đồng chí Đảng viên trong Chi Bộ.

Sau khi nhận quyết định từ Bí thư Chi bộ, các đồng chí Đảng viên mới đã đứng trước lá cờ Tổ Quốc, cờ Đảng và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đọc lời tuyên thệ và hứa sẽ tiếp tục phấn đấu để luôn xứng đáng là người đảng viên gương mẫu, đóng góp sức mình thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị của Chi bộ, góp phần xây dựng Chi bộ ngày càng vững mạnh.

Sau thời gian làm việc khẩn trương, buổi Lễ kết nạp Đảng viên đã thành công tốt đẹp.

Một số hình ảnh của buổi lễ kết nạp Đảng.

 

Caption