Lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ khoa học HMO tháng 12 năm 2023

2023-12-28 04:27:45
Tin tức Sự kiện BM Khí tượng và BĐKH BM Thủy văn và Tài nguyên nước Đào tạo

Trong Tháng 12/2023, Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên đã tổ chức Lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ khoa học cho các HV:

1. Học viên Nguyễn Anh Nam, ngành Thủy văn học, với tên đề tài: “Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng đến ngập lụt lưu vực sông Trà Khúc, tỉnh Quảng Ngãi” dưới sự hướng dẫn của: TS. Đỗ Đình Chiến và PGS.TS. Trần Ngọc Anh.

2. Học viên Hoàng Gia Nam, ngành Khí tượng học, với tên đề tài: “Ứng dụng hệ thống SWIRLS kết hợp số liệu radar và sản phẩm mô hình số trị dự báo mưa hạn cực ngắn do bão đổ bộ cho Việt Nam” dưới sự hướng dẫn của: GS.TS. Phan Văn Tân, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN và TS. Dư Đức Tiến, Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, Bộ TN & MT.

3. Học viên Đặng Hải Yến, ngành Khí tượng học, với tên đề tài: “Đánh giá khả năng dự báo mưa từ mô hình ECMWF cho khu vực Việt Nam” dưới sự hướng dẫn của: TS. Công Thanh, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN.

4. Học viên Nguyễn Đức Nam, ngành Khí tượng học, với tên đề tài: “Nghiên cứu phương pháp đồng hóa số liệu dự báo mưa do bão ở khu vực miền Trung” dưới sự hướng dẫn của: TS. Công Thanh, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN và TS. Vũ Văn Thăng, Viện KTTV&BĐKH.

5. Học viên Đỗ Thị Ánh Huyền, ngành Khí tượng học, với tên đề tài: “Nghiên cứu sự ảnh hưởng của độ phân giải lưới tới lượng mưa trong trường hợp bão tương tác với không khí lạnh” dưới sự hướng dẫn của: PGS. TS. Nguyễn Minh Trường, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN.

Thành viên trong hội đồng đã ghi nhận những kết quả đã đạt được của các HV, cũng đã chỉ ra những ưu điểm và góp ý về những hạn chế để HV hoàn thiện luận văn. Các luận văn đều được trình bày khoa học, có tính sáng tạo, có ý nghĩa cả về mặt lý luận và ứng dụng thực tiễn, được Hội đồng chấm luận văn đánh giá đạt yêu cầu và đề nghị Trường Đại học Khoa học Tự nhiên công nhận học vị Thạc sĩ cho các học viên đủ điều kiện.

Một lần nữa chúc mừng các học viên đã bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ khoa học.