Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở NCS Đinh Bá Duy

2020-09-28 02:32:10
Tin tức Sự kiện BM Khí tượng và BĐKH Đào tạo

Thứ Bảy, ngày 26/9/2020 tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN, Khoa Khí tượng Thủy văn & Hải dương học đã tổ chức Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS Đinh Bá Duy với tên đề tài luận án: Tên đề tài: "Đặc điểm hoạt động và khả năng dự báo hạn mùa xoáy thuận nhiệt đới trên Biển Đông", chuyên ngành Khí tượng học. Đề tài được thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS. Ngô Đức Thành và GS.TS. Phan Văn Tân.

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở gồm các nhà khoa học chuyên môn có uy tín được thành lập theo quyết định của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN. Các thành viên hội đồng và các nhà khoa học tham dự buổi bảo đã đặt ra nhiều câu hỏi để trao đổi về đề tài với NCS. Hội đồng đã đồng ý cho NCS chỉnh sửa một số nội dung để chuẩn bị cho buổi bảo vệ luận án cấp ĐHQGHN.

 

(ĐTH)

Hội đồng chấm LATS, Đại diện Khoa và GVHD chụp ảnh cùng NCS Đinh Bá Duy