LỄ BẢO VỆ LATS CẤP ĐHQG CỦA NCS BÙI MINH TUÂN

2020-07-07 04:37:16
Tin tức BM Khí tượng và BĐKH

Thứ Bảy, ngày 4/7/2020, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN đã tổ chức Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp ĐHQG cho NCS Bùi Minh Tuân với tên đề tài luận án: "Dao động nội mùa của trường mưa quan trắc trên khu vực ven biển Việt Nam" chuyên ngành Khí tượng học, Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học. Đề tài được thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS. Nguyễn Minh Trường.

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp ĐHQG gồm các nhà khoa học chuyên môn có uy tín được thành lập theo quyết định của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN. Các thành viên hội đồng và các nhà khoa học tham dự buổi bảo đã đặt ra nhiều câu hỏi để trao đổi về đề tài với nghiên cứu sinh. Hội đồng đã bỏ phiếu với 100% phiếu nhất trí thông qua luận án và nhất trí đề nghị Nhà trường công nhận học vị Tiến sĩ cho NCS Bùi Minh Tuân.

ĐTH