Khóa học miễn phí về năng suất nước và tính toán sử dụng nước sử dụng WaPOR

2020-09-21 03:28:57
Tin tức BM Thủy văn và Tài nguyên nước

IHE Delft và Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp (FAO) giới thiệu một khóa học trực tuyến miễn phí mới về "Năng suất nước và Tính toán nước sử dụng WaPOR”.

WaPOR là cổng thông tin giám sát Năng suất nước thông qua Truy cập mở  các dữ liệu viễn thám (wapor.apps.fao.org) và đã được phát triển bởi FAO. Chương trình WaPOR hỗ trợ các quốc gia theo dõi năng suất nước, xác định những khoảng cách về năng suất nước, đề xuất các giải pháp để giảm thiểu những cách biệt và góp phần vào sự gia tăng bền vững trong sản xuất nông nghiệp. Đồng thời, nó tính toán đến các hệ sinh thái và việc sử dụng công bằng các nguồn nước, với mục tiêu đạt được tổng thể giảm căng thẳng về  nguồn nước.

Sau khi học, người tham gia được hướng dẫn phương pháp chủ động sử dụng cổng WaPOR cho nhu cầu của riêng họ. Trọng tâm chính của khóa học sẽ là cách tìm kiếm, tải xuống và áp dụng dữ liệu WaPOR cho các nghiên cứu về năng suất nước và tính toán nguồn nước. Khóa học được tham dự miễn phí và dành cho tất cả những ai quan tâm và chỉ cần có kết nối internet đáng tin cậy. Khóa học được chia ra thành các module theo hàng tuần. Người học có thể nhận được chứng chỉ hoàn thành sau khi hoàn thành Mô-đun 1 và Mô-đun 2 hoặc 3. Mô-đun 1 bắt đầu vào Thứ Hai, ngày 7 tháng 9 năm 2020 và Mô-đun 2 và 3 bắt đầu vào Thứ Hai, ngày 12 tháng 10 năm 2020. Có thể tìm thêm thông tin về khóa học tại https://ocw.un-ihe.org/enrol/index.php?id=92.

 

(TMN)