Khóa học miễn phí Ứng dụng ảnh SAR trong quan trắc thiên tai

2020-09-22 03:04:46
Tin tức BM Thủy văn và Tài nguyên nước

Các quan sát viễn thám từ các nền tảng trong không gian và trên không đã trở thành một công cụ thiết yếu trong quản lý thiên tai. Chúng cung cấp cái nhìn tổng quan ngay lập tức và trên diện rộng về các tình huống thiên tai đang diễn biến, tiết lộ thông tin nguy hiểm quan trọng để chúng ta kịp thời ứng phó với thảm họa.

Khóa học này sẽ giới thiệu về hệ thống hệ thống radar khẩu độ tổng hợp - SAR (Synthetic Aperture Radar) (SAR), công nghệ viễn thám cho phép quan trắc mặt đất ngay cả trong bóng tối và qua mưa, mây hoặc khói. Người học sẽ được cung cấp các kiến thức trực quan về thông tin có trong các quan trắc SAR và học cách sử dụng một loạt các kỹ thuật phân tích để áp dụng dữ liệu SAR vào việc lập bản đồ và quản lý thiên tai. Các chủ đề cụ thể sẽ bao gồm:

   - Các nguyên tắc toán học và vật lý của viễn thám SAR

   - Cách truy cập và trực quan hóa dữ liệu SAR

   -  Giải thích hình ảnh SAR trong bối cảnh giám sát thiên tai     

   -  Khái niệm phương pháp giao thoa Radar (InSAR) 

   -  Lập bản đồ lũ lụt và phát hiện thay đổi SAR để phân tích nguy cơ

Chi tiết xem tại:https://www.edx.org/course/sar-hazards?fbclid=IwAR3HZSPaSHgebtVPgqZE6oJIAS5zqVSR27HO3PwHNcbHuJEZZOmrpnVJb3A

 

(TMN)