Kế hoạch giảng dạy-học tập học kỳ II, năm học 2021-2022 tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN

2022-01-28 04:10:52
Tin tức BM Khí tượng và BĐKH BM Thủy văn và Tài nguyên nước BM Khoa học và Công nghệ Biển Sinh viên Đào tạo

Căn cứ tình hình diễn biến của dịch bệnh COVID-19 ở một số tỉnh, thành phố trong đó có địa bàn Thủ đô Hà Nội; Căn cứ Công văn số 161/ĐHQGHNCT&CTHSSV ngày 19/01/2022 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc chuẩn bị cho sinh viên trở lại trường từ học kỳ II năm học 2021-2022, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo kế hoạch giảng dạy-học tập của học kỳ II năm học 2021-2022 như sau:
1. Sinh viên đại học chính quy tất cả các khóa tiếp tục học trực tuyến từ ngày 14/02/2022 đến ngày 25/02/2022, dự kiến từ ngày 28/02/2022 học trực tiếp tại Trường (chi tiết về lịch học trực tiếp tại Trường sẽ thông báo trước ngày 14/02/2022).
2. Học viên cao học và nghiên cứu sinh học trực tiếp tại Trường từ ngày 14/02/2022.
3. Học sinh Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên thực hiện theo kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

Nội dung thông báo chi tiết tại file đính kèm.