Hướng dẫn của Hội đồng tuyển sinh sau đại học

2022-04-15 07:17:19
Tin tức Đào tạo

Hội đồng tuyển sinh sau đại học (HĐTSSĐH) Trường Đại học Khoa học Tự nhiên hướng dẫn một số vấn đề cụ thể về tổ chức đánh giá hồ sơ của thí sinh dự tuyển đào tạo tiến sĩ trong kì thi tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2022:

Hướng dẫn của Hội đồng tuyển sinh sau đại học về việc tổ chức đánh giá hồ sơ của thí sinh dự tuyển đào tạo tiến sĩ đợt 1 năm 2022.