Hội thảo trực tuyến "Dryland, Desert, and Desertation" lần thứ 7

2020-11-09 07:51:36
Tin tức

Chủ để năm nay của hội thảo là "Nuôi dưỡng các vùng đất khô hạn: những thách thức khi môi trường biến đổi", tập trung vào 4 thách thức chính: thực phẩm, nước, con người và hệ sinh thái. Hiện nay, sa mạc hóa là hiện tượng xảy ra trên toàn cầu và là nguyên nhân trực tiếp gây ra nghèo đói, thiếu lương thực thực phẩm, suy giảm đa dạng sinh học, hàng loạt người tị nạn và thậm chí dẫn đến cả bạo lực. Hội thảo hướng tới các quan tâm đến những vấn đề gây ra suy thoái đất khô hạn và còn hướng tới các giải pháp khả thi giải quyết tình trạng sa mạc hóa.

Năm nay hội thảo được tổ chức ONLINE và Miễn phí tham gia vào ngày 16-18 tháng 11, năm 2020.

Chi tiết chương trình hội thảo và cách thức đăng kí xem tại đây .

 

(TMN)