Hội thảo quốc tế “An ninh nước và quản lý các lưu vực sông"

2020-11-23 05:39:19
Tin tức

Nước là tài nguyên quyết định sự sống và tồn tại của mọi dân tộc. Trong thế kỷ tới, vấn đề nước và an ninh nước sẽ trở thành vấn đề trung tâm với mọi quốc gia. Vấn đề an ninh nước liên quan đến hầu như mọi mặt của đời sống kinh tế-xã hội, bao gồm: kinh tế (đặc biệt là nông, lâm, ngư nghiệp), an ninh quốc phòng, vấn đề chủ quyền và tranh chấp lãnh thổ, vấn đề giao thông đường thủy và di dân, vấn đề biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường. Vấn đề an ninh nước không thể giải quyết nếu không có cách tiếp cận tổng thể mang tính liên ngành dựa trên luật pháp quốc tế, chiến lược và chính sách quản lý, sự hình thành và bảo vệ các quy tắc luật pháp quốc tế cũng như các cam kết đa phương.

Bên cạnh đó, cần phải nhấn mạnh tầm quan trọng của ý thức dân chúng, tính năng động của các tổ chức xã hội, cam kết và trách nhiệm của các cường quốc, các định chế đa biên. Và không thể không nói đến vai trò của giáo dục, các tổ chức nghiên cứu. Việt Nam là một quốc gia với hệ thống sông ngòi dày đặc, có nguồn tài nguyên nước rất phong phú. Mặt khác, Việt Nam là một trong mười nước được dự báo sẽ chịu tác động mạnh nhất của biến đổi khí hậu. Trong thời gian gần đây, những hoạt động kinh tế của các quốc gia láng giềng cũng như tranh chấp lãnh hải trên biển Đông đang đặt ra vấn đề phức tạp.

Trong bối cảnh đó, IFI kết hợp với một số cơ quan nghiên cứu của Việt Nam tổ chức hội thảo "An ninh nước" nhằm: đưa ra một bức tranh hiện thực, toàn diện và đáng tin cậy về vấn đề quan trọng bậc nhất này. Đó cũng là cơ sở để Việt Nam xây dựng một chiến lược tổng thể nhằm bảo vệ nguồn nước bền vững, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ vì một tương lai tươi sáng của Việt Nam cũng như khu vực và thế giới.

Các chủ đề của hội thảo tập trung vào, nhưng không giới hạn trong các vấn đề sau:

• Nhận diện vấn đề an ninh nước trên thế giới và Việt Nam

• Nước và vấn đề an ninh phi truyền thống

• Phát triển kinh tế và an ninh nước

• Giao thông đường thủy và vấn đề di dân

• Biển đảo trong bức tranh địa chính trị toàn cầu

• Các công nghệ mới trong khai thác và bảo tồn nguồn nước

• Giáo dục và đào tạo với vấn đề an ninh nước

• Các thành tựu khoa học và công nghệ mới

• Tác động kinh tế- xã hội của các công trình thủy lợi lớn trong quá khứ và tương lai

  Đơn vị tổ chức:

Viện Quốc tế Pháp ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội

Đơn vị đồng hành :  

• Trung tâm Nghiên cứu Văn học Liên ngành (CIELAM), Đại học Aix-Marseille, Cộng hòa Pháp

• Viện Nghiên cứu Châu O-Trung Đông (IAMES)

NGƯỜI THAM DỰ HỘI THẢO CÓ THỂ THỂ THAM GIA DƯỚI 2 HÌNH THỨC - TRỰC TIẾP HOẶC TRỰC TUYẾN. LINK ĐĂNG KÍ THAM DỰ TẠI ĐÂY

 

(TMN)