Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp ĐHQG của NCS Phạm Trí Thức ngành Hải dương học

2021-07-27 08:54:43
Tin tức Sự kiện BM Khoa học và Công nghệ Biển Đào tạo

Ngày 15/7/2021, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên đã tổ chức Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp ĐHQG của NCS Phạm Trí Thức ngành Hải dương học.

Luận án của NCS Phạm Trí Thức là: "Nghiên cứu cơ sở khoa học cảnh báo dị thường mực nước ven bờ biển Việt Nam” được sự hướng dẫn khoa học của hai CBHD:

1. PGS.TS. Đinh Văn Mạnh, Viện Cơ học – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam;

2. PGS.TS. Nguyễn Bá Thủy, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp ĐHQG gồm các nhà khoa học chuyên môn có uy tín được thành lập theo quyết định của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN. Các thành viên hội đồng và các nhà khoa học tham dự buổi bảo đã đặt ra nhiều câu hỏi để trao đổi về đề tài với NCS.

Kết quả lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp ĐHQG của NCS Phạm Trí Thức: 100% thành viên Hội đồng đã đồng ý cho NCS Phạm Trí Thức hoàn thiện hồ sơ để nhận học vị Tiến sĩ ngành Hải dương học.

NCS Phạm Trí Thức