Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp ĐHQG của NCS Đặng Đình Khá ngành Thủy văn học

2022-01-27 09:20:09
Tin tức Sự kiện Đào tạo

Ngày 20/01/2022, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên đã tổ chức Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp ĐHQG của NCS Đặng Đình Khá ngành Thủy văn học của Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học.

Luận án của NCS Đặng Đình Khá là: "Nghiên cứu tính toán dòng chảy cho lưu vực thiếu/không có số liệu quan trắc mặt đất (áp dụng cho lưu vực sông Mê Công)” được sự hướng dẫn khoa học của CBHD: PGS.TS. Trần Ngọc Anh - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Nghiên cứu đã đánh giá lựa chọn phương pháp và nguồn dữ liệu phù hợp để tính toán dòng chảy cho lưu vực sông thiếu/không có trạm quan trắc. Bên cạnh các phương pháp truyền thống để tính toán dòng chảy trên các lưu vực sông thiếu/không có trạm quan trắc, nghiên cứu đã tổng quan các phương pháp mà các nhà thủy văn hiện nay hay sử dụng thông qua kết hợp các phương pháp truyền thống cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ, đặc biệt là các nguồn dữ liệu quan trắc phi trực tiếp thu được từ vệ tinh. Trong đó, phương pháp sử dụng mô hình toán thủy văn kết hợp với các nguồn dữ liệu dữ liệu mưa lưới và phương pháp ước tính từ dữ liệu đo cao từ vệ tinh đã cho thấy tính hiệu quả và khả dụng trong tính toán lưu lượng dòng chảy trên lưu vực sông Mê Công trong điều kiện thiếu hoặc không có trạm quan trắc mặt đất.

Những đóng góp mới của luận án: Đã khẳng định được tính khả dụng của dữ liệu đo cao từ vệ tinh để bổ sung số liệu dòng chảy cho lưu vực sông Mê Công với độ tin cậy tương đối tốt. Đã khẳng định được khả năng sử dụng nguồn dữ liệu mưa thu được từ vệ tinh và mưa tái phân tích kết hợp với mô hình thủy văn tựa phân bố để tính toán dòng chảy cho lưu vực sông Mê Công và đưa ra lựa chọn sản phẩm mưa phù hợp cho từng tiểu lưu vực trên Mê Công khi không có dữ liệu quan trắc mặt đất (mưa tái phân tích CPC cho khu vực thượng lưu và mưa vệ tinh TRMM cho khu vực hạ lưu sông Mê Công).

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp ĐHQG gồm các nhà khoa học chuyên môn có uy tín trong ngành Thủy văn và Tài nguyên nước được thành lập theo quyết định của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN. Các thành viên hội đồng và các nhà khoa học tham dự buổi bảo đã đặt ra nhiều câu hỏi để trao đổi về đề tài với NCS.

Kết quả lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp ĐHQG của NCS Đặng Đình Khá: 100% thành viên Hội đồng đã đồng ý cho NCS Đặng Đình Khá hoàn thiện hồ sơ để nhận học vị Tiến sĩ ngành Thủy văn học.

Một số hình ảnh tại buổi bảo vệ:

Caption

 

Caption

 

Caption

 

Caption