Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp cơ sở NCS Phạm Trí Thức

2020-11-27 08:21:45
Tin tức Sự kiện BM Khoa học và Công nghệ Biển

 

Chiều ngày 26/11/2020, Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên đã tổ chức Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Phạm Trí Thức ngành Hải dương học với tên đề tài: "Nghiên cứu cơ sở khoa học cảnh báo dị thường mực nước ven bờ biển Việt Nam” được sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS. Đinh Văn Mạnh, Viện Cơ học – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và PGS.TS. Nguyễn Bá Thủy, Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Bộ Tài nguyên và Môi trường. Hội đồng đã thông qua dự thảo luận án tiến sĩ của NCS Phạm Trí Thức và đồng ý cho NCS tiếp tục hoàn thiện và tiến tới bảo vệ luận văn cấp ĐHQG.

Caption

Ảnh kỷ niệm của NCS với các Thầy trong Hội đồng và các Thầy hướng dẫn

ĐTH