Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS Đặng Đình Khá

2021-06-21 10:27:37
Tin tức Sự kiện BM Thủy văn và Tài nguyên nước Đào tạo

Buổi chiều ngày 17/06/2021, tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN, Khoa Khí tượng Thủy văn & Hải dương học đã tổ chức Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS Đặng Đình Khá với tên đề tài luận án: "Nghiên cứu tính toán dòng chảy cho lưu vực thiếu/không có số liệu quan trắc mặt đất (áp dụng cho lưu vực sông Mê Công", chuyên ngành Thủy văn học. Đề tài được thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS. Trần Ngọc Anh. 

Những đóng góp mới của luận án: Đã khẳng định được tính khả dụng của dữ liệu đo cao từ vệ tinh để bổ sung số liệu dòng chảy cho lưu vực sông Mê Công với độ tin cậy tương đối tốt. Đã khẳng định được khả năng sử dụng nguồn dữ liệu mưa thu được từ vệ tinh và mưa tái phân tích kết hợp với mô hình thủy văn tựa phân bố để tính toán dòng chảy cho lưu vực sông Mê Công và đưa ra lựa chọn sản phẩm mưa phù hợp cho từng tiểu lưu vực trên Mê Công khi không có dữ liệu quan trắc mặt đất (mưa tái phân tích CPC cho khu vực thượng lưu và mưa vệ tinh TRMM cho khu vực hạ lưu sông Mê Công).

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở gồm các nhà khoa học chuyên môn có uy tín được thành lập theo quyết định của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN. Các thành viên hội đồng và các nhà khoa học tham dự buổi bảo đã đặt ra nhiều câu hỏi để trao đổi về đề tài với nghiên cứu sinh. Chủ tịch Hội đồng GS.TS. Phạm Thị Hương Lan thay mặt Hội đồng công bố kết quả 100% thành viên hội đồng nhất trí cho NCS hoàn thiện luận án chuẩn bị bảo vệ luận án cấp ĐHQGHN để nhận học vị Tiến sĩ.

Một số hình ảnh tại buổi bảo vệ.

 

Caption

ĐTH