Hội đồng đánh giá cấp cơ sở luận án tiến sĩ cho NCS Phạm Thanh Hà, ngành Khí tượng học

2022-01-27 09:39:02
Tin tức Sự kiện Đào tạo

 

Buổi chiều Thứ Tư, ngày 26/01/2022, tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN, Khoa Khí tượng Thủy văn & Hải dương học đã tổ chức Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS Phạm Thanh Hà với tên đề tài luận án: "Dự báo hạn mùa ngày bắt đầu và kết thúc mùa mưa ở Việt Nam trên cơ sở sản phẩm mô hình số ",chuyên ngành Khí tượng học. Đề tài được thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của GS.TS. Phan Văn Tân, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN. 

Những đóng góp mới của luận án: Luận án đã giải quyết được hai vấn đề chính: 1) Đặc điểm của NBĐMM trên khu vực Việt Nam dựa trên bộ số liệu quan trắc tại 131 trạm trong giai đoạn 1979-2019; 2) Khả năng dự báo hạn nội mùa-mùa NBĐMM tại các vùng khí hậu trên khu vực Việt Nam bằng các phương pháp khác nhau.

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở gồm các nhà khoa học chuyên môn có uy tín được thành lập theo quyết định của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN. Các thành viên hội đồng và các nhà khoa học tham dự buổi bảo đã đặt ra nhiều câu hỏi để trao đổi về đề tài với nghiên cứu sinh. Chủ tịch Hội đồng GS.TS. Trần Tân Tiến thay mặt Hội đồng công bố kết quả 100% thành viên hội đồng nhất trí cho NCS hoàn thiện luận án chuẩn bị bảo vệ luận án cấp ĐHQGHN để nhận học vị Tiến sĩ.

Một số hình ảnh tại buổi bảo vệ.

Tân Tiến sĩ Đặng Đình Khá chụp ảnh kỷ niệm với các Nhà khoa học trong Hội đồng

 

TS. Nguyễn Quang Hưng đại diện Trường/Khoa chúc mừng Tân tiến sĩ Đặng Đình Khá