Học bổng Shinnyo Nhật Bản năm học 2020-2021

2020-10-13 07:07:55
Tin tức Sinh viên Học bổng

Học bổng Shinnyo-en, Nhật Bản năm học 2020-2021 dành cho học sinh sinh viên:

1. Đối tượng và tiêu chuẩn xét chọn:

- Dành cho sinh viên đã nhận học bổng Shinnyo năm học 2019-2020 có kết quả học tập loại khá và kết quả rèn luyện loại xuất sắc trở lên; ưu tiên học sinh sinh viên tham gia NCKH, hoạt động Đoàn, Hội, hỗ trợ cộng đồng, hoàn cảnh khó khăn ...

- Dành cho sinh viên đạt điểm cao trong kỳ thi tuyển sinh đại học 2020; Có hoàn cảnh khó khăn, cần hỗ trợ kinh phí để học tập.

2. Trị giá học bổng dành cho sinh viên: 300 USD/SV/năm học.

3. Hạn nộp hồ sơ: trước 20/10/2020 

Chi tiết thông tin, hướng dẫn đăng ký tại file đính kèm.

 

ĐTH