Gương mặt trẻ tiêu biểu cấp cơ sở năm 2021

2021-12-13 04:45:29
Tin tức BM Khí tượng và BĐKH Sinh viên

Hiệu trưởng Trường ĐH KHTN ký quyết định tặng danh hiệu "Gương mặt trẻ tiêu biểu cấp cơ sở năm 2021” cho 70 học sinh, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh và cán bộ trẻ đạt thành tích xuất sắc trong năm 2021 của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN.

Chúc mừng 01 cán bộ và 01 sinh viên của Khoa đã dành được danh hiệu Gương mặt trẻ tiêu biểu cấp cơ sở năm 2021.

1. Cô Phạm Thanh Hà, cán bộ Bộ môn Khí tượng và Biến đổi khí hậu - Khoa KTTVHDH

2. Em Lê Ngọc Đức: SV năm thứ 2 ngành Khí tượng và Khí hậu học - Khoa KTTVHDH

 

Toàn văn quyết định tặng danh hiệu "Gương mặt trẻ tiêu biểu cấp cơ sở năm 2021”

ĐTH