Giải thưởng Honda dành cho sinh viên đại học năm 2021

2021-10-11 07:01:23
Tin tức Học bổng

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên nhận được Công văn của Bộ Giáo dục và Đào tạo số 3920/BGDĐT - GDVTHSSV, ngày 09/09/2021 về việc triển khai “Giải thưởng Honda (Honda Award)” dành cho sinh viên đại học năm 2021 nhằm khuyến khích, nâng cao tinh thần học tập, nghiên cứu khoa học trong sinh viên. Dành cho sinh viên đạt những tiêu chí như sau:

a) Là sinh viên 02 năm cuối hoặc mới tốt nghiệp của nhà trường, dưới 25 tuổi và có điểm rèn luyện từ khá trở lên của năm học 2020 - 2021.
b) Thành tích học tập, nghiên cứu khoa học: Đạt 01 trong 03 điều kiện sau:
- Có điểm trung bình các năm học từ 7.5 (theo thang điểm 10) trở lên hoặc điểm trung bình
tích lũy từ 2.8 (theo thang điểm 4) trở lên;
- Đạt giải nghiên cứu khoa học cấp Bộ, cấp trường;
- Đạt giải trong Kỳ thi quốc gia Olympic các môn học trong những năm học đại học. Trong trường hợp các thí sinh có thành tích ngang bằng nhau, sẽ xem xét ưu tiên sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn.

ĐTH

Thông tin chi tiết tại thông báo này.