[ESA] Bài giảng online " Giám sát xói mòn ven biển bằng dữ liệu không gian"

2020-12-01 07:40:27
Tin tức

Tại Vương quốc Anh, Đánh giá Rủi ro Biến đổi Khí hậu mới nhất của Vương quốc Anh đã coi lũ lụt và rủi ro biến đổi ven biển đối với cộng đồng, doanh nghiệp và cơ sở hạ tầng là ưu tiên hàng đầu cần được quan tâm trong 5 năm tới. Quan trắc Trái đất từ ​​không gian ngày càng phát triển và có khả năng cung cấp các dịch vụ thông tin có giá trị đối với khu vực ven biển nhằm quản lý tốt hơn nguy cơ xói mòn bờ biển cho cộng đồng và tài sản.

 

Cơ quan Vũ trụ Châu Âu (ESA) đã tài trợ cho các nghiên cứu về "Sự thay đổi ven biển sử dụng các dữ liệu không gian" để thăm dò nhu cầu và khả năng đáp ứng thông tin cho người sử dụng cuối.

 

Bài giảng có nội dung khám phá cách thức giám sát xói mòn bờ biển từ dữ liệu không gian có thể góp phần quản lý lũ lụt và rủi ro biến đổi ven biển đối với cộng đồng, doanh nghiệp và cơ sở hạ tầng ở Vương quốc Anh.

 


Xem thông tin thêm và đăng kí tại đây

(TMN)