Đề thi tham khảo kỳ thi đánh giá năng lực học sinh THPT năm 2021

2021-03-15 07:49:41
Tin tức Tuyển sinh

Trung tâm Khảo thí, ĐHQGHN công bố đề tham khảo kỳ thi đánh giá năng lực học sinh THPT năm 2021.

Đề thi gồm 150 câu hỏi trắc nghiệm, trong đó có 18 câu hỏi dạng điền đáp án, được thực hiện trong vòng 195 phút.

Đề thi gồm 3 phần:

- Tư duy định lượng: 50 câu hỏi – 75 phút;

- Tư duy định tính: 50 câu hỏi – 60 phút;

- Khoa học: 50 câu hỏi – 60 phút.

- Đề thi tham khảo

- Phiếu trả lời

ĐTH