Danh sách đề tài Khóa luận tốt nghiệp của SV HMO năm 2022

2022-04-04 04:16:14
Tin tức Sinh viên Đào tạo

Danh sách đề tài Khóa luận tốt nghiệp của SV HMO năm 2022

STT Tên sinh viên Người hướng dẫn Tên khoá luận
NGÀNH KHÍ TƯỢNG HỌC
1 Triệu Minh Hiếu PGS.TS. Trần Quang Đức Nghiên cứu hình thế thời tiết gây mưa lớn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ Việt Nam
2 Hoàng Phương Thảo PGS.TS. Trần Quang Đức Nghiên cứu về sự biến đổi ngày bắt đầu gió mùa mùa hè trên khu vực Nam Bộ
3 Bùi Thị Thêu PGS.TS. Trần Quang Đức Ảnh hưởng của ENSO đến mưa mùa hè ở khu vực Tây Nguyên
4 Nguyễn Đức Trung PGS.TS. Trần Quang Đức Dự báo tầm nhìn xa tại sân bay Hoà Lạc bằng mô hình WRF
5 Nguyễn Anh Thùy GS.TS. Phan Văn Tân Đánh giá sản phẩm dự báo mưa hạn nội mùa của ECMWF cho khu vực Bắc Trung Bộ
6 Hoàng Thị Nhật An GS.TS. Phan Văn Tân Hạn hán ở Tây Nguyên và quan hệ với ENSO
7 Phạm Ngọc Thành GS.TS. Phan Văn Tân Khảo sát ảnh hưởng của độ phân giải đến mô phỏng cấu trúc bão trên khu vực BĐ bằng mô hình WRF
8 Phạm Thị Quỳnh Trang GS.TS. Phan Văn Tân Ứng dụng mô hình WRF để mô phỏng mưa lớn cho khu vực miền Trung Việt Nam
9 Hà Thị Hương Giang TS. Bùi Minh Tuân Dự báo dông cho khu vực Hà Nội dựa trên mô hình số độ phân giải cao
10 Nguyễn Văn Vũ TS. Bùi Minh Tuân Dự báo đợt mưa lớn tháng 10/2020 cho khu vực Trung Bộ sử dụng số liệu GFS
11 Bùi Thị Phương Uyên TS. Bùi Minh Tuân Dự báo sự bùng nổ gió mùa mùa hè khu vực Nam Bộ năm 2014 sử dụng mô hình WRF
12 Nguyễn Việt Hằng PGS.TS. Vũ Thanh Hằng Một số đặc điểm hạn khí tượng ở vùng khí hậu Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ
13 Phan Đức Hậu PGS.TS. Vũ Thanh Hằng Đặc điểm ngày bắt đầu mùa mưa và mùa gió mùa mùa hè trên khu vực Nam Bộ
14 Hà Việt Anh PGS.TS. Vũ Thanh Hằng Đặc điểm cực trị nhiệt độ và chỉ số nhiệt ở khu vực Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ
15 Vũ Hoàng Anh PGS.TS. Vũ Thanh Hằng Đánh giá và hiệu chỉnh kết quả mô phỏng lượng mưa của mô hình khí hậu RCA4
16 Hoàng Hữu Thái TS. Công Thanh Nghiên cứu thử nghiệm dự báo mưa lớn ở Hải Phòng bằng mô hình WRF ngày 20-23/9/2021
17 Bùi Công Minh TS. Công Thanh Ảnh hưởng của Bsiso đến mưa cực trị ở Việt Nam
18 Nguyễn Khương Duy TS. Công Thanh Thử nghiệm dự báo đợt mưa lớn ngày 25-27/9/2016 tại khu vực Nam Bộ bằng mô hình WRF
19 Nguyễn Thị Thanh Thanh CN. Phạm Thanh Hà Kiểm nghiệm phi tham số xu thế biến đổi một số đặc trưng mưa trên khu vực Việt Nam giai đoạn 1979-2019
20 Hoàng Thu Hà CN. Phạm Thanh Hà Đánh giá khả năng dự báo hạn mùa ngày bắt đầu mùa mưa trên khu vực Tây Nguyên
21 Nguyễn Thị Ngọc Bảo PGS.TS. Nguyễn Minh Trường Thử nghiệm dự báo đợt mưa lớn ngày 06-09/10/2020 cho khu vực Tây Nguyên bằng mô hình WRF
22 Nguyễn Quốc Bảo PGS.TS. Nguyễn Minh Trường Thử nghiệm dự báo XTNĐ trên biển Đông bằng mô hình WRF với các lựa chọn sơ đồ tham số hóa khác nhau
23 Trần Thị Thanh Thảo PGS.TS. Nguyễn Minh Trường Nghiên cứu đặc điểm nắng nóng khu vực Bắc Bộ trong những thập kỷ gần đây
24 Trần Nhân Hậu PGS.TS. Nguyễn Minh Trường Đặc điểm xâm nhập lạnh khu vực Bắc Bộ giai đoạn 1990-2019
25 Đỗ Nguyễn Thuỵ Kha GS.TS. Phan Văn Tân Đánh giá sản phẩm dự báo mưa hạn nội mùa của ECMWF cho khu vực Nam Bộ
NGÀNH THỦY VĂN
26 Hoàng Diễm Quỳnh PGS.TS.Nguyễn Tiền Giang Đánh giá  sự biến đổi chế độ dòng chảy đến trạm thủy văn Kratrie, lưu vực sông Mê Công dưới tác động của các hoạt động phát triển kinh tế xã hội vùng thượng nguồn
27 Nola PHALABONE TS. Nguyễn Ý Như Đánh giá biến đổi dòng chảy lưu vực sông Nam Ou, Bắc Lào dưới tác động của biến đổi khí hậu  
28 Vongvixay SAKTHAVISI TS.Nguyễn Quang Hưng Ứng dụng mô hình SWMM tính toán thiết kế hệ thống cống thoát nước thành phố Đồng Hới