ĐÀI KTTV KHU VỰC NAM TRUNG BỘ TUYỂN DỤNG

2019-08-27 03:54:05
Việc làm/Tuyển dụng
Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Nam Trung Bộ cần tuyển dụng bổ sung 18 nhân sự làm việc tại một số vị trí:
1. Đối với trình độ Đại học làm việc tại các đơn vị, gồm:
- Các phòng chuyên môn tại tỉnh Khánh Hòa: 02-03 người
- Đài KTTV tỉnh Bình Định: 01 người
- Đài KTTV tỉnh Phú Yên: 01 người
- Đài KTTV tỉnh Ninh Thuận: 01 người
- Đài KTTV tỉnh Bình Thuận: 01 người
2. Đối với chuyên ngành Thủy văn trình độ Trung cấp, Cao đẳng trở lên (ưu tiên Nam):
- Trạm Thủy văn Xuân Quang, tỉnh Phú Yên: 01 người
- Trạm Thủy văn Xuân Lâm, tỉnh Phú Yên: 01 người
- Trạm Thủy văn Hòa Mỹ Tây, tỉnh Phú Yên: 01 người
- Trạm Thủy văn Hà Bằng, tỉnh Phú Yên: 01 người
- Trạm Thủy văn Sông Lũy, tỉnh Bình Thuận: 01 người
3. Đối với chuyên ngành Khí tượng trình độ Trung cấp, cao đẳng trở lên (Nam):
- Trạm Khí tượng Hải văn Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa: 03 người
- Trạm Khí tượng Hải văn Song Tử Tây, tỉnh Bình Thuận: 02 người
 
+ Lương và các chế độ khác theo thỏa thuận và theo quy định hiện hành của Nhà nước.
+ Yêu cầu: Có sức khỏe tốt, nhiệt tình, muốn làm việc gắn bó lâu dài, ổn định.
 
+ Hồ sơ gửi về: Văn Phòng, Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Nam Trung Bộ, Số 22 Pasteur, phường Xương Huân, TP Nha Trang, Khánh Hòa. Điện thoại: 0258.3813039 - Máy lẻ (111).